Förprövning inför bygge av alpackastall

Enligt 5§ i djurskyddsförordningen får inte stall och andra förvaringsutrymmen för alpackor uppföras, byggas till eller byggas om utan att stallen eller förvaringsutrymmena först godkänts ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Ansökan om förprövning skickar man in till Länsstyrelsen.

Den 15:e april 2003 blev alpackor förprövningspliktiga i Sverige. Innan dess kunde man alltså bygga stall till alpackor utan att ansöka om förprövning. Efter detta datum blev istället varje byggnad avsedd för alpackor förprövningspliktig, oavsett om man hade två eller tvåhundra alpackor.

Från och med den 14 juni 2012 gäller nya undantagsföreskrifter vad gäller kravet på förprövning, och där finns även undantag för vissa utrymmen avsedda för alpackor.

Av dessa föreskrifter kan vi utläsa att förprövning för byggnader avsedda för alpackor inte krävs om antalet alpackor som ryms på anläggningen (dvs i samtliga för alpackor avsedda utrymmen på fastigheten) är högst fyra. Många av alpackaföreningens medlemmar har två till fyra alpackor, och omfattas därför inte längre av förprövningskravet.

För våra medlemmar som har eller tänker skaffa fem eller fler alpackor blir regelverket lite mer svårnavigerat.

Förprövning krävs inte:

  • för väderskydd som rymmer högst tio alpackor
  • för tillfälliga boxar för vård eller behandling

Förprövning krävs:

  • för väderskydd som rymmer fler än tio alpackor
  • för stall där man t.ex. stänger in sina alpackor över natten

Eftersom alpackor allmänt anses kunna gå utomhus året om och endast behöver ha tillgång till väderskydd, så kan ovanstående regelverk tolkas som att även större besättningar kan undantas från förprövningskrav om anläggningen saknar stall och varje väderskydd rymmer högst tio alpackor.

Jordbruksverket och Länsstyrelsen kan förstås göra en annan tolkning, och i slutänden handlar dessa regler om djurens hälsa och säkerhet.

Planera dina byggnationer och kontakta din länsstyrelse innan du bygger – det tjänar både du och dina djur på.