Information till deltagare!

Domare i år är Natasha Clark från Australien, läs mer om henne här! Vi kommer hålla till på Runsten Equestrian söder om Stockholm, här hittar du karta. Övernattningsmöjligheter finns på anläggningen.

All information du behöver för att anmäla dina djur finns nedan:
Utställningsregler
Utställningsklasser 
Ladda ner din anmälningsblankett genom att klicka på: Anmälningsblankett 

Vill du annonsera?

Här hittar du våra Annonspriser, annonserna kommer vara en bilaga till våran utställningskatalog som delas ut till alla våra besökare. Vi kommer även kunna visa upp din företagsbanner vid domarringen eller vid annan önskvärd placering!

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2019 för att få rösträtt på årsmötet!

Använd:  plusgiro: 304793-3

Summan:  400 kr eller 600 kr  ( 400 Kr/ enkelhushåll, 600 kr/familjehushåll) Skriv ditt:  Namn PLUS avgift2019 i meddelandefältet (ingen annan summa än de ovanstående skall användas). Förfallodatum 2019-01-20.