Information till deltagare!

Domare i år är Natasha Clark från Australien, läs mer om henne här! Vi kommer hålla till på Runsten Equestrian söder om Stockholm, här hittar du karta. Övernattningsmöjligheter finns på anläggningen.

All information du behöver för att anmäla dina djur finns nedan:
Utställningsregler
Utställningsklasser 
Ladda ner din anmälningsblankett genom att klicka på: Anmälningsblankett 

Vill du annonsera?

Här hittar du våra Annonspriser, annonserna kommer vara en bilaga till våran utställningskatalog som delas ut till alla våra besökare. Vi kommer även kunna visa upp din företagsbanner vid domarringen eller vid annan önskvärd placering!