Kategoriarkiv: Föreningen

Föreningen

Vi verkar för seriös avel, god djurhållning, och att introducera alpackafibern på den svenska marknaden. Våra verksamhetsområden innefattar utbildning, information och utställningar.

Föreningen arbetar också för att etablera relationer mellan våra medlemmar och såväl svensk som internationell expertis.

Kontakta oss gärna för mer information om alpackor och medlemskap i föreningen!

Föreningens webbplats igår, idag och imorgon

De flesta har säkert märkt att det skett stora förändringar på Svenska Alpackaföreningens webbplats det gångna verksamhetsåret. Vi vill gärna dela med oss av bakgrunden till dessa förändringar, och vad vi hoppas på under 2014.

Igår

Fram till våren 2013 hade föreningen en ensam ansvarig för den praktiska hanteringen av all information på www.alpackaforeningen.se. Vem som innehaft rollen som webbansvarig har varierat, men allt material som skulle publiceras eller ändras behövde gå via den webbansvarige.

Rutinmässigt har Microsoft Word använts för att framställa redaktionellt material, men Word är en ordbehandlare och inte ett webbverktyg. För att få ut en wordtext på en webbplats behöver materialet arbetas om och anpassas för webben och CM-systemet (i detta fall WordPress) om inte problem ska uppstå, vilket har varit en av många uppgifter som helt legat på den webbansvarige.

Många medlemmar har dessutom haft önskemål om innehållet, så arbetsbelastningen har successivt ökat. Samtidigt behövde all ”torr” information som t.ex. medlemslistan underhållas kontinuerligt för att vara aktuell och korrekt.

Detta blev till slut ohållbart. Den löpande arbetsbördan på webbansvarige, som även förväntades delta i övrigt styrelsearbete, blev betydligt större än vad som rimligen kan begäras av en individ som jobbar ideellt på sin fritid.

Våren 2013 beslöt styrelsen därför att börja om helt med webbplatsen – inte bara tekniskt, utan framför allt innehållsmässigt. Det fanns även anledning att ta några steg tillbaks och fundera på vad och vem Svenska Alpackaföreningens webbplats egentligen skulle vara till för.

Idag

Under 2014 har vi byggt ett databasbaserat medlemsregister vilket medfört att mycket av ”torrarbetet” med webbplatsen har kunnat automatiseras. Vi har även tagit fram en informationspolicy som bygger på några enkla grundprinciper:

 • Huvudsyftet med Svenska Alpackaföreningens webbplats är att informera om föreningens verksamhet.
  Denna punkt är förhoppningsvis självklar. Alpackahållning kan avhandlas på många webbplatser, men officiell information om föreningens verksamhet hittas endast på www.alpackaforeningen.se.
 • Informationen på Svenska Alpackaföreningens webbplats ska vara saklig och tillförlitlig.
  Det finns många ”sanningar” om alpackor och alpackahållning, men de går inte alltid hand i hand med varandra. Etablerade sanningar kan plötsligt kullkastas av vetenskapliga rön eller samlade erfarenheter, och en uppfödares erfarenheter kan gå tvärtemot en annans. Svenska Alpackaföreningen ska inte bidra till förvirringen, och hemsidan ska inte innehålla mer information än vi hinner med att underhålla och uppdatera.
 • Svenska Alpackaföreningens webbplats ska inte användas som hävstång i konflikter mellan medlemmar.
  Det har hänt att information har publicerats som direkt har pekat ut medlemmar i föreningen som klandervärda. Oavsett bakomliggande skäl och personliga åsikter är detta inte acceptabelt på en webbplats för en förening vars syfte är att verka för samtliga medlemmars gemensamma intressen.
 • Svenska Alpackaföreningens redaktionella innehåll ska inte användas för att marknadsföra enskilda medlemmars kommersiella verksamheter.
  Medlemskapet i föreningen är personligt, och föreningen är till för dess medlemmar som grupp. Många av våra medlemmar har kommersiella verksamheter utöver sina privata intressen för alpackor och är därmed konkurrenter på marknaden. Vi vill belysa våra  medlemmars prestationer och goda exempel, men redaktionellt material får inte bli marknadsföring. Den balansgången är inte enkel.
 • Ambitionsnivån måste vara anpassad till den tillgängliga ideella arbetskraften.
  Läsarens förväntningar och krav på information som publiceras under Svenska Alpackaföreningens flagg är med rätta högre än om de vore åsikter och funderingar som lades ut på en privat hemsida. Kvalitet måste därför gå före kvantitet.

Tack vare tekniska förbättringar och genom att vi utgått från ovanstående principer har vi idag en webbplats som både är lättarbetad och mer realistisk i sin ambition. Många önskar sig små och stora förändringar och att avdelningar som fanns på den gamla hemsidan ska återkomma, och vi är öppna för förslag. Men…

Imorgon

…det förutsätter att fler som både kan och vill arbeta med webbplatsens innehåll hugger i och hjälper till med det praktiska redaktionsarbetet.

Under verksamhetsåret 2014 vill vi rekrytera en redaktion som vi hoppas huvudsakligen kommer bestå av medlemmar som inte sitter i styrelsen. Ju större redaktion, desto högre ambitionsnivå kan vi ha för både hemsidan och AlpackaNytt.

Vi tror att redaktionsmedlemmarna som ska arbeta med webbplatsen behöver uppfylla följande önskelista för att vi ska få en jämn arbetsfördelning och ett bra samarbete i redaktionen:

 • Grundläggande förståelse för HTML och webben
 • Bra på att uttrycka sig i text, gärna även fotointresse
 • Mer ”görare” än ”tyckare”
 • Gärna erfarenhet av någon form av redaktionellt arbete
 • Erfarenhet av moderna CM-system för hantering av större webbplatser (eller beredd att självständigt lära sig de viktigaste grunderna), och villig att anpassa sitt arbetssätt till de förutsättningar och begränsningar som finns i WordPress. Worddokument är bannlysta, men för dem som föredrar att arbeta med ordbehandlare på datorn istället för CM-system på webben finns liknande alternativ (som exempel kan nämnas kostnadsfria Windows Live Writer, ett Word-liknande program som fungerar utmärkt med föreningens webbplats).
 • Accepterar och följer föreningens informationspolicy, samt är införstådd med att förändringar i denna inte kan beslutas av redaktionen.

Ovanstående är som sagt en önskelista – säkert finns det andra egenskaper och erfarenheter hos våra medlemmar som är viktiga för den framtida redaktionen. Skicka gärna din intresseanmälan till redaktionen@alpackaforeningen.se, och berätta vad du kan och vill bidra med. En intresseanmälan är inte bindande på något vis, men förstås inte heller en garanti för framtida deltagande i redaktionen.

Vi vill slutligen framhålla att vi välkomnar att våra medlemmar tar egna initiativ till webbplatser och diskussionsgrupper utan föreningens inblandning. Den nystartade facebookgruppen ”Alpacka på dig” är ett utmärkt exempel på en bra, öppen och levande diskussionsgrupp som drivs av och för alpackaintresserade i Norden. Gruppen har snabbt blivit populär, och vi kan varmt rekommendera den: https://www.facebook.com/groups/565759270172896/

Svenska Alpackaregistret nu öppet för samtliga medlemmar

På årsmötet den 22 februari kommer registergruppens förslag till alpackaregister presenteras.

Syftet med Svenska Alpackaregistret är att underlätta ett seriöst och långsiktigt avelsarbete med alpackor, en god djurhållning och en god djurhälsovård för alpackor.

Registergruppen ser gärna att ni som tänkt närvara på årsmötet redan idag loggar in i registret och provar att registrera några av era djur. Observera dock att vi vill att importerade och inköpta djur registreras först för att underlätta den framtida registratorns arbete – därför är det inte möjligt att registrera djur som är födda på den egna gården ännu.

Gå till http://www.alpackaforeningen.se/register/ och följ instruktionerna så är ni snart igång.

Frågor och förslag tas tacksamt emot av registergruppen@alpackaforeningen.se.

Vill du vara med och prova på Alpackaföreningens nya register?

En prototyp till alpackaregister finns framtagen, och tanken är att presentera den på årsmötet. Inför den presentationen skulle vi i registergruppen vilja att några medlemmar provar på den här prototypen.

Registrets syfte är att underlätta ett seriöst och långsiktigt avelsarbete med alpackor, en god djurhållning och en god djurhälsovård för alpackor.

Vi vill gärna ha några olika representanter, dvs någon som har några få djur, någon som har många djur, någon som har haft alpackor i flera år, någon som är nybliven alpackaägare, någon som har alpackor som sällskapsdjur och någon som har alpackor i kommersiellt syfte. Det är bara några exempel på tänkbar bakgrund, det viktigaste är att du är intresserad och vill vara med och hjälpa till att prova den här prototypen. 

Är du en av dem som vill prova? Maila registergruppen@alpackaforeningen.se och berätta lite kort om din bakgrund så kommer du att få mer information om hur det här ska gå till.

Bästa hälsningar
Registergruppen

PS. Frågor? Kontakta oss gärna på registergruppen@alpackaforeningen.se. DS.