Kategoriarkiv: Lagar & regler

Utrymmeskrav

Angående utrymmeskrav för alpackor så hänvisar styrelsen till jordbruksverkets 3 länkar som behandlar frågan.

Jordbruksverkets sida om alpackor

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna DFS 2007:3 råd om cirkusdjur. Bestämmelser om alpackor under rubriken kameldjur i 2 kap §1. sidan 5 

Djurparksdjur. 10 kap § 11-12, sidan 36

Vi hänvisar också till en av SJVFS föreskrifter som avser förprövning av stallar. Dessa föreskrifter och råd finns i en författningssamling: SJVFS 2012:12 saknr L35 av den 20120521

Nya hygienregler för besöksverksamhet

Den 1 december 2013 börjar nya regler gälla för alla som har djurhållning med besöksverksamhet. Alla djurägare som bedriver besöksverksamhet – med vissa undantag – måste ha hygienrutiner och besöksregler som är anpassade till verksamheten och den typ av besökare man riktar sig mot, samt anmäla besöksverksamheten till länsstyrelsen.

Syftet med dessa besöksregler är att minska risken för överföring av smitta mellan människa och djur, och egentligen är det väldigt enkelt: man är skyldig att tillhandahålla möjlighet till handtvätt med tvål och handsprit omedelbart före och efter besöket hos djuren, samt tydligt informera besökarna om denna möjlighet och varför det är viktigt. Däremot är det inte djurägarens ansvar att se till att besökarna följer reglerna.

Läs mer om särskilda hygienregler för besöksverksamhet på Jordbruksverkets hemsida.

Förprövning inför bygge av alpackastall

Enligt 5§ i djurskyddsförordningen får inte stall och andra förvaringsutrymmen för alpackor uppföras, byggas till eller byggas om utan att stallen eller förvaringsutrymmena först godkänts ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Ansökan om förprövning skickar man in till Länsstyrelsen.

Den 15:e april 2003 blev alpackor förprövningspliktiga i Sverige. Innan dess kunde man alltså bygga stall till alpackor utan att ansöka om förprövning. Efter detta datum blev istället varje byggnad avsedd för alpackor förprövningspliktig, oavsett om man hade två eller tvåhundra alpackor.

Från och med den 14 juni 2012 gäller nya undantagsföreskrifter vad gäller kravet på förprövning, och där finns även undantag för vissa utrymmen avsedda för alpackor.

Av dessa föreskrifter kan vi utläsa att förprövning för byggnader avsedda för alpackor inte krävs om antalet alpackor som ryms på anläggningen (dvs i samtliga för alpackor avsedda utrymmen på fastigheten) är högst fyra. Många av alpackaföreningens medlemmar har två till fyra alpackor, och omfattas därför inte längre av förprövningskravet.

För våra medlemmar som har eller tänker skaffa fem eller fler alpackor blir regelverket lite mer svårnavigerat.

Förprövning krävs inte:

  • för väderskydd som rymmer högst tio alpackor
  • för tillfälliga boxar för vård eller behandling

Förprövning krävs:

  • för väderskydd som rymmer fler än tio alpackor
  • för stall där man t.ex. stänger in sina alpackor över natten

Eftersom alpackor allmänt anses kunna gå utomhus året om och endast behöver ha tillgång till väderskydd, så kan ovanstående regelverk tolkas som att även större besättningar kan undantas från förprövningskrav om anläggningen saknar stall och varje väderskydd rymmer högst tio alpackor.

Jordbruksverket och Länsstyrelsen kan förstås göra en annan tolkning, och i slutänden handlar dessa regler om djurens hälsa och säkerhet.

Planera dina byggnationer och kontakta din länsstyrelse innan du bygger – det tjänar både du och dina djur på.