Mötesprotokollet från extra årsmötet finns nu tillgängligt!

Mötesprotokoll extra årsmöte 2019

Info från Svenska Alpackaföreningens extra årsmöte den 1 Juni 2019!

I helgen hade föreningen det extra årsmötet med fyllnadsval till styrelsen.
Nu är styrelsen komplett och kan börja arbetet med höstens utställning och andra initiativ.

De invalda blev:
Vice ordförande
Christina Nilsson

Ledamöter
Per-Håkan Ruuth
Anna-Klara Molin
Marianne Edvinsson

Suppleanter
Robert Wyöni
Jaqueline Käslin

Vi vill tacka medlemmarna för förtroendet och engagemanget vid valet av styrelsen! Vi kan med glädje säga att vårat medlemsantal ökar och snart berättar vi om våra spännande planer för föreningen det resterande året! Inom kort publiceras även protokollet från mötet!

Resultat Svenska Alpackaföreningens
Nationella Utställning 2019!

Avelsklass 2019

Avelsklass 2019

Vi skulle vilja tacka samtliga utställare, frivilliga, annonsörer och sponsorer för att ni gjorde att utställningen gick att genomföra. Vi riktar även ett varmt tack till de besökare som kom med nyfikenhet och engagemang kring dessa otroliga djur!

Här finner ni resultatlistan med bilder på våra deltagare:

Resultatlista Svenska Alpackaföreningens Nationella Utställning 2019