Svenska Alpackaföreningen är först i Sverige med att anordna en Shortfleece halter show i kombination med vår Fleeceshow!

Se inbjudan och hoppa på chansen att deltaga i föreningens andra utställning 2019!

Nyhet för i år!
Du kan nu deltaga utan att vara medlem i föreningen, se information på din inbjudan!

Läs först igenom och notera vilken utställningsklass din fleece eller djur ska anmälas till:
Utställningsklasser

Ladda ner och fyll sedan i anmälningsblanketten enligt instruktionen i dokumentet:
Anmälningsblankett fleece och haltershow

Fyll i ett identifikationsdokument per fäll du ska skicka som du bifogar med fällen.
Identifikation av fäll till fleeceshow

Förbered och skicka din fäll!
Förbered och skicka din fleece

Avgiften för fällar och djur sätts in på Svenska Alpackaföreningens plusgiro 30 47 93-3. Ange hela ditt namn på inbetalningen.

Sista datum för anmälan är den 10 augusti!
Vid frågor kontakta styrelsen@alpackaforeningen.se

 

Mötesprotokollet från extra årsmötet finns nu tillgängligt!

Mötesprotokoll extra årsmöte 2019

Info från Svenska Alpackaföreningens extra årsmöte den 1 Juni 2019!

I helgen hade föreningen det extra årsmötet med fyllnadsval till styrelsen.
Nu är styrelsen komplett och kan börja arbetet med höstens utställning och andra initiativ.

De invalda blev:
Vice ordförande
Christina Nilsson

Ledamöter
Per-Håkan Ruuth
Anna-Klara Molin
Marianne Edvinsson

Suppleanter
Robert Wyöni
Jaqueline Käslin

Vi vill tacka medlemmarna för förtroendet och engagemanget vid valet av styrelsen! Vi kan med glädje säga att vårat medlemsantal ökar och snart berättar vi om våra spännande planer för föreningen det resterande året! Inom kort publiceras även protokollet från mötet!

Resultat Svenska Alpackaföreningens
Nationella Utställning 2019!

Avelsklass 2019

Avelsklass 2019

Vi skulle vilja tacka samtliga utställare, frivilliga, annonsörer och sponsorer för att ni gjorde att utställningen gick att genomföra. Vi riktar även ett varmt tack till de besökare som kom med nyfikenhet och engagemang kring dessa otroliga djur!

Här finner ni resultatlistan med bilder på våra deltagare:

Resultatlista Svenska Alpackaföreningens Nationella Utställning 2019