Etiska koder och certifiering

sigill2-300x300

En certifiering innebär att medlem som undertecknat våra etiska koder och därmed dokumenterat sin inställning till ansvarsfull uppfödning och försäljning, får tillgång till Alpackaföreningens sigill: Svenska Alpackaföreningens Etiska koder.

 

För att bli certifierad, ladda ned och skriv på nedanstående etiska koder. Underteckna och maila dem därefter till:

ordforande@alpackaforeningen.se

 

Etiska-Koder-underskrift