Föreningen

Svenska Alpackaföreningen är till för alla som har en kärlek till alpackor!

Vi verkar för seriös avel, god djurhållning, och att introducera alpackafibern på den svenska marknaden. Våra verksamhetsområden innefattar utbildning, information, medlemsträffar och utställningar.

Som medlem erhåller du en tidning två gånger per år, du får delta på föreläsningar anordnade av föreningen om ämnen som avel, hälsa, skötsel, fiberhantering och annat alpackarelaterat. Vi anordnar utställningar varje år, både för halter och fleece.

Som medlem får då även rabatt på Agrias alpackaförsäkring samt rabatt på Vidilab parasitprov.

Föreningen arbetar också för att etablera relationer mellan våra medlemmar och såväl svensk som internationell expertis.

Kontakta oss gärna för mer information om alpackor och medlemskap i föreningen!

Protokoll för föreningens Årsmöte 2019 hittar du här!