Svenska Alpackaföreningens nya webb

Under våren 2013 har vi tagit ett helhetsgrepp om föreningens medlemsregister, e-post och hemsida i syfte att förtydliga och förenkla hur vi använder oss av dessa.

Grunden till de förändringar som har gjorts är föreningens nya medlemsregister. Tidigare har medlemsregistret varit ett Word-dokument som en styrelsemedlem haft ansvar för, och detta dokument har vid förändringar cirkulerats till övriga berörda – vanligtvis webbansvarig och kassör. Detta har fungerat relativt bra, men har medfört allt mer extraarbete.

Vårt nya medlemsregister består av en lösenordskyddad databas med ett webbgränssnitt. Endast styrelsemedlemmarna har tillgång till medlemsregistret.

I medlemsregistret registrerar vi utöver varje medlems namn, kontaktuppgifter och eventuell gårdsinformation även vilka roller eller uppdrag medlemmen har i föreningen samt huruvida medlemmen har undertecknat föreningens etiska regler för uppfödning och försäljning av alpackor.

Informationen i medlemsregistret används för att automatiskt skapa sidorna ”Medlemmar”, ”Uppfödare” och ”Styrelsen” på hemsidan. Innehållet på dessa sidor har alltså webbansvariga inte längre någon kontroll över – eventuella ändringar måste göras i medlemsregistret.

På sidan ”medlemmar” har några förändringar skett till följd av att sidan inte längre sköts manuellt.

 • Webbadressen är en gårdsegenskap, och varje medlem är associerad till en gård. Det går därför inte att visa flera webbadresser per medlem.
 • Telefonnummer visas inte, ej heller medlemmarnas privata e-postadresser. Istället har varje medlem som lämnat en e-postadress till föreningen fått en öppen e-postadress @alpackaforeningen.se som automatiskt vidarebefodras till medlemmens privata e-postadress. Tänk på att om du besvarar ett mail som skickats till din @alpackaforeningen.se-adress så kommer svaret komma från din privata e-postadress, som därmed avslöjas för mottagaren.

Ett antal e-postlistor upprättas även automatiskt ur medlemsregistret, bland andra:

 

En stor förändring mot tidigare är att vi under framtagandet av föreningens informationspolicy (läs den gärna) beslutat att inte längre publicera artiklar som skickas in av föreningens medlemmar, däremot länkar vi gärna till intressanta berättelser som medlemmar har publicerat på sina egna hemsidor. Det innebär att de fasta avdelningarna ”Min alpackahistoria” och Kunskapsbanken utgår.

Vem som helst kan idag skaffa en egen hemsida på t.ex. WordPress.com eller N.nu, och vi tror inte det är rätt väg att gå att försöka samla alla alpackaägares erfarenheter och upplevelser på Svenska Alpackaföreningens hemsida.

Vi vill istället uppmuntra föreningens medlemmar att aktivt både söka och publicera information på Internet, så att vi tillsammans bygger upp en bred, sammanlänkad kunskapsdatabas och närvaro på den svenska webben.

Tipsa gärna redaktionen om alpackarelaterat material som du hittar på nätet eller publicerar på din egen hemsida. Om vi anser det vara lämpligt för publicering på alpackaföreningens hemsida så länkar vi gärna med en kort notis under ”aktuellt”.

Föreningens gamla hemsida återfinns under en övergångsperiod på webbadressen v2012.alpackaforeningen.se, men kommer inte längre uppdateras. Ej heller kommer allt innehåll på den gamla hemsidan lyftas över till vår nya hemsida, eftersom en uttalad ambition är att vi ska bli mer framåtsyftande i vårt användande av föreningens informationskanaler.

Resultatlistor från tidigare utställningar, bilder från utställningar och kurser m.m hittas istället i dokumentarkivet. Observera att allt material omfattas av upphovsrätt om inget annat anges.

Råd vid alpackafödsel

Turestas Hoppsan med modern Langstorps My (foto: Theodor Storm)

Turestas Hoppsan med modern Langstorps My (foto: Theodor Storm)

Nu är det många alpackaägare som går i väntans tider, det är en spännande tid!

Även om man har rutin och erfarenhet av tidigare alpackafödslar så upphör man aldrig att vara nyfiken. Vilket kön blir fölet, vilken färg, blir ullen bra osv.

För en del är det första gången man får vara med om en så fantastisk händelse som att få se en ny individ födas fram till vår värld. Stoet klarar oftast av födseln helt själv men det är ändå bra att vara förberedd och beredd. Tveka aldrig att ringa din uppfödare eller din veterinär om något verkar fel vid födseln.

Att tänka på:

 • En dräktighet varar oftast mellan 330 och 370 dagar från datum för betäckning och fram till födsel av föl. Oftast, inte alltid, föds fölen på morgonen eller på förmiddagen. Man tror att det är på grund av stoets oförmåga att slicka sina föl torra såsom andra djurarter gör, att de är beroende av att solen skall torka pälsen.
 • Ha god uppsikt över dina ston
 • När födseln är igång – Stressa inte utan låt födseln ta sin tid
 • När fölet har kommit, ha uppsikt på fölet. Inom ett par timmar bör fölet dia, annars behöver det hjälp. En nyfödd har tidigare haft hjälp av mammans immunförsvar via navelsträngen och behöver bygga upp sitt eget immunförsvar. Därför är det livsviktigt att den får i sig den första mjölken – råmjölken. Om fölet inte klarar att dia eller om mamman inte har mjölk är det bra att ha råmjölk från get eller ko till hands. Eller t.ex. ”Osmonds Lama and Alpaca Colostrum” mjölkpulver som blandas ut med vatten.

Utrustning som är bra att ha:

 • Glidgelé och latexhandskar
 • Handdukar
 • Hink med vatten
 • Jodopax för sterilisering av navelsträngen
 • Föltäcke
 • Färsk/fryst råmjölk eller råmjölk i pulverform
 • Napp anpassad till föl ifall du behöver flaskuppföda
 • Våg
 • Febertermometer
 • Telefonnummer till din uppfödare och din veterinär

Förlossningen

Du, som alpackaägare, känner dina individer och kommer att märka en förändring hos stoet. Nu är det viktigt att du håller avstånd och inte stör henne i förlossningsarbetet. Stoet klarar det till 99 % på egen hand, och låt henne föla i flocken där hon är trygg.

När det är dags så blir stoet oftast oroligt. Hon lägger sig ned och ställer sig upp. Hon går ofta på ”toaletten”, det är när livmodern börjar dra ihop sig (vilket kan ta några timmar).

När slutfasen av födseln börjar ser det ut som en bubbla som sticker ut ur stoet. Det är fosterhinnan som täcker den lilla nosen. Den spricker och ut kommer nosen, sen ett huvud och sen två små fötter och så hela frambenen. Det ser ut som att fölet ” hänger och slänger ”, detta är helt normalt. Fölet frustar och fräser lite, också helt normalt. Denna process får ta ca 20 minuter, tar det längre tid rådfråga din uppfödare eller veterinär.

Därefter föds fölet och hamnar på marken. Stoet slickar aldrig fölet men nosar och pratar med sin nya son/dotter med ett alldeles speciellt modersläte.

Det är nu du kan hjälpa till! Du närmar dig långsamt för att inte skrämma vare sig mamma eller avkomma. Nu kan du torka fölet och ta bort alla fosterhinnor. Om det är kallt eller regnigt, torka fölet så torrt det bara går och sätt på täcket. Övriga alpackor i flocken brukar komma fram och nosa, de är nyfikna på den nya gruppmedlemmen.

Efterbörden kommer ut efter 30 minuter till en timme, denna skall tas bort med det samma för alpackan äter inte upp denna som många andra djurarter gör. Om efterbörden mot förmodan inte kommit efter 12 timmar måste veterinär tillkallas.

Fölet bör stå upp inom två timmar på sina ”spagetti ”ben, och då även fått i sig råmjölken.

Att kontrollera efter födseln

 • att fölets andning är lugn och regelbunden
 • att fölet verkar piggt och livligt
 • att fölet är torrt
 • om fölet verkar lojt och svagt, ta tempen. Normaltemp är 38 – 39 C, fölen ligger oftast på ca 38,7 i normaltemp. Om tempen är för låg, se till att fölet blir varmt och torrt, är den för hög tillkalla veterinär.
 • att fölet väger mellan 5-10 kg. Skriv ned vikten då man lätt glömmer, väg sedan varje dag under de första två veckorna.
 • desinficera navelsträngen med Jodopax, den kan blöda lite grann. Den torkar efter någon dag och ramlar av efter några veckor. Håll koll på den, att den ser ren, torr och fin ut, varje dag.

Ett föl som fötts för tidigt har hängande öron och dåligt utvecklade tänder i underkäken. Då är det extra viktigt att få fölet varmt och torrt, och fölet kan behöva hjälp med maten eftersom sugförmågan kan vara för svag. Rådfråga veterinär eller uppfödare omedelbart om du misstänker detta.

Kontrollera fölets vikt, gärna dagligen. Detta för att se att fölet får i sig tillräckligt med näring från stoet. Ett föl bör öka ca 100-300 gram per dag och vikten bör vara ungefär fördubblad efter en månad. Ett ungt föl skall kännas rund som en limpa över ryggen någon vecka efter födseln och framöver.

Om du har möjlighet, kontrollera även stoets vikt (eller hennes hull över ryggraden) med jämna mellanrum då en del ston tenderar att tappa mycket vikt efter en förlossning när de producerar mycket mjölk.

Föl bör få tillskott av AD vitamin och även selen är bra att ge om inte stoets foder innehåller selentillskott. Rådfråga veterinären om preparat i lättupptaglig form.

När fölet är 3-4 månader rekommenderas även en injektion mot Clostridium sjukdomar varav stelkramp är en.

Detta är en beskrivning av några ganska vanliga och normala fölningssituationer (med undantag av den för tidigt födda). Självklart kan det finnas flera råd att ge och många fler situationer att beskriva. Men det viktigaste är att man visar respekt för skeendet, hjälper till där det behövs och är beredd att tillkalla hjälp när det blir nödvändigt.

 

Källor:

– Eric Hoffman: The Complete Alpaca Book

– Gina Bromage: Llamas and Alpacas, a Guide to Management

– Ewen McMillan: Alpaca Breeders Birthing Handbook

 

UvK

2010-05-21

Förprövning inför bygge av alpackastall

Enligt 5§ i djurskyddsförordningen får inte stall och andra förvaringsutrymmen för alpackor uppföras, byggas till eller byggas om utan att stallen eller förvaringsutrymmena först godkänts ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Ansökan om förprövning skickar man in till Länsstyrelsen.

Den 15:e april 2003 blev alpackor förprövningspliktiga i Sverige. Innan dess kunde man alltså bygga stall till alpackor utan att ansöka om förprövning. Efter detta datum blev istället varje byggnad avsedd för alpackor förprövningspliktig, oavsett om man hade två eller tvåhundra alpackor.

Från och med den 14 juni 2012 gäller nya undantagsföreskrifter vad gäller kravet på förprövning, och där finns även undantag för vissa utrymmen avsedda för alpackor.

Av dessa föreskrifter kan vi utläsa att förprövning för byggnader avsedda för alpackor inte krävs om antalet alpackor som ryms på anläggningen (dvs i samtliga för alpackor avsedda utrymmen på fastigheten) är högst fyra. Många av alpackaföreningens medlemmar har två till fyra alpackor, och omfattas därför inte längre av förprövningskravet.

För våra medlemmar som har eller tänker skaffa fem eller fler alpackor blir regelverket lite mer svårnavigerat.

Förprövning krävs inte:

 • för väderskydd som rymmer högst tio alpackor
 • för tillfälliga boxar för vård eller behandling

Förprövning krävs:

 • för väderskydd som rymmer fler än tio alpackor
 • för stall där man t.ex. stänger in sina alpackor över natten

Eftersom alpackor allmänt anses kunna gå utomhus året om och endast behöver ha tillgång till väderskydd, så kan ovanstående regelverk tolkas som att även större besättningar kan undantas från förprövningskrav om anläggningen saknar stall och varje väderskydd rymmer högst tio alpackor.

Jordbruksverket och Länsstyrelsen kan förstås göra en annan tolkning, och i slutänden handlar dessa regler om djurens hälsa och säkerhet.

Planera dina byggnationer och kontakta din länsstyrelse innan du bygger – det tjänar både du och dina djur på.

Nytt verksamhetsår och ny ordförande

IMG_4317-1Tack för förtroendet att bli föreningens nya ordförande! Det ska bli roligt att tillsammans med styrelsen jobba för alpackaföreningens utveckling. Mycket har gjorts under de senaste åren så vi har en bra grund att stå på, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Men alpackanäringen är ”ung” så än har vi det mesta framför oss…

… och vem är då Catrin Åsén? Jag driver tillsammans med min man Angermanna Alpacka och vi finns i Häggdånger utanför Härnösand. Vi har ett trettiotal alpackor och 2013 är vårt sjunde år som alpackaägare. Avelsfrågor ligger mig speciellt varmt om hjärtat. Inom det området ryms ganska mycket, allt från ullens utveckling, hälsofrågor,registraturen och inte minst det här med utbildning och information. Till det kan jag lägga till att jag var föreningens sekreterare mellan 2006 – 2011.

Nu har vi årets verksamhetsplan framför oss och närmast ligger utställningen i Mjölby. Rekord i antalet anmälningar! Drygt 150 st, jättekul! Styrelsen ska nu lägga en mer detaljerad plan för 2013 och mer om det kommer vi att lägga ut här på hemsidan.

Jag är jätteintresserad av vad du som medlem tycker och tänker. Varmt välkommen att höra av dig – ingen fråga är för liten eller stor!

Bästa alpackahälsningar

Catrin Åsén
ordforande@alpackaforeningen.se

Vårstädning pågår!

Nytt verksamhetsår, nya idéer.

Svenska Alpackaföreningen växer så det knakar, vilket ställer allt högre krav på att vår hemsida är lättillgänglig och informativ samtidigt som den måste vara lättjobbad för webbansvariga.

Här kommer vi successivt arbeta fram en smärtare och smartare hemsida. Välkommen att följa vårt arbete.